Tìm kiếm tin tức

 
Showroom Toyota Huế được cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước
Ngày cập nhật 12/02/2020

        Ngày 05/02/2020, UBND tỉnh đã cấp Giấy phép số 06/GP-UBND cho phép Showroom Toyota Huế thuộc Công ty Cổ phần Toyota Huế được xả nước thải vào nguồn nước với các nội dung chủ yếu sau:

        1. Nguồn tiếp nhận nước thải: Cống thoát nước chung của thành phố, sau đó chảy vào sông Như Ý.

        2. Vị trí xả nước thải: Điểm giao nhau giữa cống thoát nước thải của Showroom Toyota Huế và cống thoát nước chung của thành phố phía trước mặt Showroom Toyota Huế. Tọa độ vị trí xả nước thải (theo hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 1070, múi chiếu 30): X = 1820980,97; Y = 565738,80;

        3. Phương thức xả nước thải: Tự chảy và xả ngầm;

        4. Chế độ xả nước thải: Liên tục (24/24 giờ);

        5. Lưu lượng xả nước thải lớn nhất: 25 m3/ngày đêm; 1,04 m3/giờ;

        6. Chất lượng nước thải: Giới hạn các thông số, nồng độ chất ô nhiễm được phép xả nước thải đảm bảo yêu cầu Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp QCVN 40:2011/BTNMT (Giá trị Cmax, cột A, Kq = 0,9, Kf = 1,2 và Cmax = C đối với các thông số: pH, Coliform), trước khi thải ra môi trường.

        7. Thời hạn của giấy phép: 03 năm, kề từ ngày 05/02/2020./.   

Tập tin đính kèm:
Đ.V.Toán – PTNN
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 9.776.030
Truy cập hiện tại 1.584 khách