Tìm kiếm tin tức

 
TN NƯỚC, KTTV - BĐKH
        Ngày 26/11/2021, Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 25-KH/TU thực hiện Chỉ thị 10-CT/TW ngày 25/9/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khí tượng thủy văn đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
        Ngày 14/7/2021, UBND tỉnh đã có Quyết định số 1720/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050.
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 9.280.722
Truy cập hiện tại 800 khách