Tìm kiếm tin tức

 
TÀI NGUYÊN ĐẤT
       Ngày 18/12/2018 UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2948/QĐ–UBND về việc chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án Nhà máy thủy điện ALin Thượng.  
        Ngày 07/12/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2841/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh Danh mục dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2017-2018, định hướng đến năm 2020 và thông tin, tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư.
        Ngày 13/11/2018, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2660/QĐ–UBND về việc chuyển mục đích sử dụng 8,5012 ha rừng trồng sang mục đích khác để thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng công trình khai thác quặng sa khoáng Titan - Zircon tại xã Quảng Công, Quảng Ngạn, huyện Quảng Điền.         Nội dung Quyết định gồm:
        Ngày 13/10/2018, UBND tỉnh đã có Công văn số 7866/UBND-NN xử lý một số nội dung liên quan đến chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:  
        Ngày 24/9/2018 Hội đồng thẩm định điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh đã tổ chức họp thẩm định Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của điều chỉnh quy hoạch huyện Phú Vang do đồng chí Phan Văn Thông – Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch Hội đồng chủ trì.
        Ngày 30/8/2018, Hội đồng thẩm định điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh đã tổ chức thẩm định Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất năm đầu của điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất huyện Phú Lộc, do đồng chí Phan Văn Thông - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường - Chủ tịch Hội đồng chủ trì.
        Chiều ngày 10/09/2018, Hội đồng thẩm định quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh đã tổ chức Hội nghị thẩm định Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của điều chỉnh quy hoạch huyện A Lưới do đồng chí Phan Văn Thông-Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường-Chủ tịch Hội đồng thẩm định chủ trì.
        Ngày 31/8/2018, Hội đồng thẩm định điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh đã tổ chức họp thẩm định Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất năm đầu của điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thị xã Hương Thủy do đồng chí Phan Văn Thông - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường - Chủ tịch Hội đồng chủ trì.
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 6.676.781
Truy cập hiện tại 317 khách