Tìm kiếm tin tức

 
TÀI NGUYÊN ĐẤT
        Ngày 24/6/2020, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1510/QĐ-UBND phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Quảng Điền.
        Ngày 19/6/2020, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 66/NQ-HĐND thông qua danh mục bổ sung các công trình, dự án cần thu hồi đất; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và đất rừng đặc dụng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh năm 2020.
        Ngày 24/6/2020, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1512/QĐ-UBND về giao đất cho Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh.
        Ngày 24/6/2020, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1506/QĐ-UBND về cho Hợp tác xã Nông nghiệp Phú Hồ thuê đất để làm trụ sở tại xã Phú Hồ, huyện Phú Vang.
        Ngày 24/6/2020, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1504/QĐ-UBND cho Công ty cổ phần Sản xuất bê tông Thành Côngthuê đất để đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất bê tông thương phẩm tại Cụm Công nghiệp Thủy Phương, phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy.
        Ngày 08/6/2020, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1332/QĐ-UBND về việc cho Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng đường bộ Thừa Thiên Huế (gọi là Công ty) thuê đất để làm văn phòng làm việc tại phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế.
       Ngày 08/6/2020, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1332/QĐ-UBND về việc cho Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng đường bộ Thừa Thiên Huế (gọi là Công ty) thuê đất để làm văn phòng làm việc tại phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế.
       Ngày 29/5/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1280/QĐ-UBND phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Phú Lộc.
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 7.470.003
Truy cập hiện tại 1.367 khách