Tìm kiếm tin tức

 
Các biểu mẫu phục vụ việc xây dựng Bảng giá đất năm 2012
Ngày cập nhật 15/09/2011

        Để các phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thị xã và thành phố Huế tham khảo, có đủ các file biểu mẫu tổng hợp, phiếu điều tra phục vụ công tác điều tra thu thập thông tin và tổng hợp giá đất, Sở Tài nguyên và Môi trường đã rà soát và điều chỉnh các Biểu mẫu kèm theo của Thông tư liên tịch 02/TTLT-BTNMT-BTC phù hợp với tình hình địa phương (Đính kèm file biểu mẫu)./.

BBT+QLĐĐ

Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 9.801.024
Truy cập hiện tại 2.152 khách