Tìm kiếm tin tức

 
Thực hiện nhiệm vụ xây dựng Bảng giá đất năm 2011
Ngày cập nhật 06/08/2010

       Theo Thông tư liên tịch số 02/2010/TTLT-BTNMT-BTC ngày 08/01/2010 của liên Bộ Tài nguyên và Môi trường - Tài chính hướng dẫn việc xây dựng, thẩm định, ban hành bảng giá đất và điều chỉnh bảng giá đất thuộc thẩm quyền của Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; theo đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND tỉnh đã thành lập Ban chỉ đạo thực hiện dự án xây dựng Bảng giá đất của tỉnh Thừa Thiên Huế (Quyết định số 1260/QĐ-UBND ngày 10/7/2010) và thành lập Tổ chuyên viên giúp việc Ban chỉ đạo (Quyết định số 34/QĐ-BCĐXDGD ngày 29/7/2010).

       Ngày 20/7/2010, Ban chỉ đạo đã tổ chức họp phiên đầu tiên và có thông báo kết luận của đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng ban chỉ đạo Phan Ngọc Thọ (Thông báo số 184/TB-UBND ngày 21/7/2010 của UBND tỉnh) chỉ đạo những nội dung, tiến độ triển khai xây dựng bảng giá đất.

       Triển khai thực hiện, Sở Tài nguyên và Môi trường - cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo đã có Công văn số 398/TNMT-QLĐĐ  ngày 26/7/2010 hướng dẫn nội dung và tiến độ thực hiện việc xây dựng Bảng giá đất năm 2011, theo đó các địa phương tổ chức điều tra, lập hồ sơ, xây dựng phương án giá đất năm 2011 và gửi về thường trực Ban chỉ đạo là Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 25/9/2010 (kèm theo biểu mẫu của Thông tư liên tịch số 02/TTLT-BTNMT-BTC)./.

                          QLĐĐ

Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 9.784.724
Truy cập hiện tại 2.432 khách