Tìm kiếm tin tức

 
Hướng dẫn bổ sung nội dung và đẩy nhanh tiến độ xây dựng Bảng giá đất
Ngày cập nhật 13/08/2010

         Ngày 03/8/2010, tại cuộc họp giữa Sở Tài nguyên và Môi trường với UBND và Phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thị xã và thành phố Huế đã thống nhất triển khai những nội dung cơ bản và tiến độ xây dựng Bảng giá đất 2011 của tỉnh (Công văn số 398/TNMT-QLĐĐ ngày 26/7/2010 hướng dẫn nội dung và tiến độ thực hiện việc xây dựng Bảng giá đất năm 2011 và Công văn số 415/TNMT-QLĐĐ ngày 02/8/2010 hướng dẫn điểm điều tra và số phiếu điều tra xây dựng Bảng giá đất năm 2011).
     
        Ngày 06/8/2010, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có
Công văn số 422/TNMT-QLĐĐ gửi UBND các huyện, thị xã Hương Thủy, thành phố Huế Hướng dẫn bổ sung nội dung và đẩy nhanh tiến độ xây dựng Bảng giá đất.

Nội dung như sau:

Sở Tài nguyên và Môi trường - cơ quan thường trực Ban chỉ đạo xây dựng Bảng giá đất năm 2011 đã có Công văn số 398/TNMT-QLĐĐ ngày 26/7/2010 về nội dung, tiến độ thực hiện việc xây dựng Bảng giá đất năm 2011 và Công văn số 415/TNMT-QLĐĐ ngày 02/8/2010 hướng dẫn điểm điều tra và phiếu điều tra xây dựng Bảng giá đất năm 2011.

Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện xây dựng Bảng giá đất năm 2011, Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị UBND các huyện, thị xã Hương Thuỷ và thành phố Huế chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường và các phòng, ban liên quan thực hiện một số nội dung sau:
- Thành lập tổ chuyên viên cấp huyện;
- Chủ động in ấn biểu mẫu, phiếu điều tra (đã thống nhất tại cuộc họp ngày 03/8/2010);
- Điểm điều tra và số phiếu điều tra nếu có thay đổi, phản ánh về Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 11/8/2010;
- Gửi báo cáo tổng hợp kết quả điều tra khảo sát giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất về Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 19/9/2010.

Đề nghị UBND các huyện, UBND thị xã Hương Thuỷ và UBND thành phố Huế quan tâm chỉ đạo thực hiện./.


                                                                   (Đã ký)
                                                                                Nguyễn Đình Đấu
                                                                                  GIÁM ĐỐC SỞ
                                                                   PHÓ TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO

 


BBT+QLĐĐ


Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 9.783.973
Truy cập hiện tại 2.352 khách