Tìm kiếm tin tức

 
UBND tỉnh điều chỉnh giá đất cụ thể để đấu giá quyền sử dụng đất một số lô đất tại Khu tái định cư Thượng Thủy Đạo, xã Lộc Sơn, huyện Phú Lộc
Ngày cập nhật 09/07/2019

        Ngày 03/7/2019, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1586/QĐ-UBND điều chỉnh giá đất cụ thể để đấu giá quyền sử dụng đất một số lô đất tại Khu tái định cư Thượng Thủy Đạo, xã Lộc Sơn, huyện Phú Lộc như sau:

        - Tên quỹ đất: 32 lô đất thuộc Khu tái định cư Thượng Thủy Đạo, xã Lộc Sơn, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế.

        - Đơn giá cụ thể:

STT

Ký hiệu lô đất

Số thửa

Tờ bản đồ

Khu vực - vị trí

Giá đất cụ thể  (đồng/m2)

1

Lô số L07

178

37

Vị trí 2, Quốc lộ 1A đoạn qua xã Lộc Sơn

3,500,000

2

Lô số L06

177

37

3,200,000

3

Lô số L18

182

37

3,200,000

4

Lô số L14

233

37

Vị trí 3, Quốc lộ 1A đoạn qua xã Lộc Sơn

1,800,000

5

Lô số L30

234

37

1,800,000

6

Lô số L13

232

37

1,600,000

7

Lô số L31

235

37

1,600,000

8

Lô số L32

236

37

1,600,000

9

Lô số L33

237

37

1,600,000

10

Lô số L34

238

37

1,600,000

11

Lô số L35

239

37

1,600,000

12

Lô số L36

240

37

1,600,000

13

Lô số L37

241

37

1,600,000

14

Lô số L38

242

37

1,600,000

15

Lô số L39

243

37

1,600,000

16

Lô số L40

244

37

1,600,000

17

Lô số L41

245

37

1,600,000

18

Lô số L42

246

37

1,600,000

19

Lô số L43

247

37

1,600,000

20

Lô số L44

248

37

1,800,000

21

Lô số L49

198

37

Vị trí 2, Quốc lộ 1A đoạn qua xã Lộc Sơn

3,200,000

22

Lô số L50

199

37

3,200,000

23

Lô số L51

200

37

3,200,000

24

Lô số L52

201

37

3,200,000

25

Lô số L53

202

37

3,200,000

26

Lô số L54

203

37

3,200,000

27

Lô số L55

204

37

3,200,000

28

Lô số L56

205

37

3,200,000

29

Lô số L58

207

37

3,500,000

30

Lô số L59

249

37

Vị trí 3, Quốc lộ 1A đoạn qua xã Lộc Sơn

1,800,000

31

Lô số L60

250

37

1,600,000

32

Lô số L61

251

37

1,600,000

 

        Đơn giá này chưa bao gồm lệ phí trước bạ về đất và các khoản phí, lệ phí khác theo quy định.

        - Mục đích và thời hạn sử dụng đất: Đất ở tại nông thôn, lâu dài./. 

H.N.H.Việt - BBT
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 9.766.134
Truy cập hiện tại 324 khách