Tìm kiếm tin tức

 
Hơn 5.838,2 m2 đất được sử dụng để xây dựng hạ tầng kỹ thuật và tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở
Ngày cập nhật 11/06/2019

        Ngày 27/5/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1277/QĐ-UBND về việc thu hồi và giao đất cho Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Hương Trà để xây dựng hạ tầng kỹ thuật và tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở.

       Nội dung về việc thu hồi và giao đất như sau:

       - Thu hồi diện tích 1.266,9m2 (Một nghìn hai trăm sáu mươi sáu phẩy chín mét vuông) đất tọa lạc tại phường Hương An, thị xã Hương Trà do UBND phường Hương An, quản lý; trong đó:

       + Đất bằng trồng cây hàng năm khác: 47m2;

       + Đất thủy lợi: 112,2m2;

       + Đất chuyên trồng lúa nước: 1.107,7m2.

       - Giao toàn bộ diện tích đất 5.838,2m2 (Năm nghìn tám trăm ba mươi tám phẩy hai mét vuông) đất tọa lạc tại phường Hương An, thị xã Hương Trà cho Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã Hương Trà để xây dựng hạ tầng kỹ thuật và tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở; trong đó gồm: 1.266,9m2 đất thu hồi nêu trên và 4.571,3m2 đất đã được UBND thị xã Hương Trà thu hồi của các hộ gia đình, cá nhân.

       - Vị trí giới hạn khu đất được xác định theo tờ bản đồ địa chính khu đất tỷ lệ 1/500 do Sở Tài nguyên và Môi trường phê duyệt ngày 20/05/2019 kèm theo.

       - Trách nhiệm của Sở Tài nguyên và Môi trường: Chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai trực thuộc thực hiện việc chỉnh lý hồ sơ địa chính.

       Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 27/5/2019./.

Tập tin đính kèm:
L.T.Mai - TTKTCNTTTN&MT
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 9.794.598
Truy cập hiện tại 1.105 khách