Tìm kiếm tin tức

 
UBND tỉnh chỉ đạo triển khai công tác giải phóng mặt bằng phục vụ xây dựng đoạn tuyến cao tốc Cam Lộ-La Sơn thuộc dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc- Nam phía Đông
Ngày cập nhật 28/01/2019

       Ngày 20/12/2018 UBND tỉnh có Công văn số 9809/UBND-GT về phối hợp triển khai công tác giải phóng mặt bằng phục vụ xây dựng đoạn tuyến cao tốc Cam Lộ-La Sơn thuộc dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc- Nam phía Đông giai đoạn 2017-2018, UBND tỉnh giao trách nhiệm:

   

 

    1. Các Sở: Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, UBND các huyện, thị xã: Phong Điền, Hương Trà, Hương Thủy, Phú Lộc theo thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ được giao, chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 9041/UBND-GT ngày 21/11/2018 và yêu cầu của Bộ Giao thông vận tải tại Công văn 13510/BGTVT-ĐTCT ngày 29/11/2018, chủ động xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan và đơn vị tổ chức thực hiện, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ giải phóng mặt bằng phục vụ dự án theo kế hoạch đã đề ra.

       2. Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý Dự án đường Hồ Chí Minh theo dõi tình tình triển khai thực hiện của các cơ quan đơn vị; phối hợp đôn đốc, kiểm tra; định kỳ hàng tháng hoặc khi có sự việc đột xuất có kiến chỉ đạo báo cáo UBND tỉnh để giải quyết kịp thời./.

P.Thai- VP
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 6.990.806
Truy cập hiện tại 90 khách