Tìm kiếm tin tức

 
Diện tích rừng được chuyển mục đích sử dụng để thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng công trình khai thác quặng sa khoáng Titan - Zircon tại xã Quảng Công, Quảng Ngạn, huyện Quảng Điền
Ngày cập nhật 05/12/2018

        Ngày 13/11/2018, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2660/QĐ–UBND về việc chuyển mục đích sử dụng 8,5012 ha rừng trồng sang mục đích khác để thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng công trình khai thác quặng sa khoáng Titan - Zircon tại xã Quảng Công, Quảng Ngạn, huyện Quảng Điền.

        Nội dung Quyết định gồm:

       - Vị trí, địa danh: Khoảnh 1, Tiểu khu 89 thuộc xã Quảng Công, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

       - Diện tích rừng chuyển mục đích sử dụng: 8,5012ha (Trong đó: Rừng sản xuất: 8,31631ha, Rừng phòng hộ: 0,18489ha).

       - Chủ quản lý: Hộ gia đình.

       * Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị liên quan:

       - Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện các thủ tục thu hồi đất và giao đất theo đúng quy định.

       - Công ty TNHH Nhà nước 1 Thành viên Khoáng sản Thừa Thiên Huế xây dựng phương án sử dụng đất đúng mục đích để thực hiện dự án Đầu tư xây dựng công trình khai thác quặng sa khoáng Titan - Zircon tại xã Quảng Công, Quảng Ngạn, huyện Quảng Điền.

 

Tập tin đính kèm:
P.Thai-VP
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 9.766.405
Truy cập hiện tại 376 khách