Tìm kiếm tin tức

 
UBND tỉnh chỉ đạo việc chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác
Ngày cập nhật 26/10/2018

        Ngày 13/10/2018, UBND tỉnh đã có Công văn số 7866/UBND-NN xử lý một số nội dung liên quan đến chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

 

        1. Chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu, rà soát, làm việc với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài nguyên và Môi trường để tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác đối với các dự án đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương chuyển mục đích sử dụng tại văn bản nêu trên theo quy định; trong quá trình triển khai thực hiện cần nghiên cứu giảm tối đa việc chuyển mục đích sử dụng rừng tự nhiên bằng nhiều biện pháp khác nhau.

        2. Chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Công ty Cổ phần Thủy điện Trường Phú nghiên cứu, kiểm tra, rà soát, giải trình rõ các vấn đề liên quan đến việc chuyển mục đích sử dụng đất rừng của dự án Nhà máy thủy điện ALin Thượng, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh văn bản báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường.

        3. Chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh nghiên cứu, kiểm tra, rà soát các yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản nêu trên đối với dự án Đường từ Hồng Trung đến mốc 646, huyện ALưới, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh văn bản báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

        4. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan quản lý chặt chẽ diện tích rừng hiện có đến khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định chuyển mục đích sử dụng rừng./.  

 

Tập tin đính kèm:
BBT + P.Thai-VP
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 6.990.805
Truy cập hiện tại 89 khách