Tìm kiếm tin tức

 
Báo cáo thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý sử dụng đất đai tại đô thị từ khi Luật Đất đai 2013 có hiệu lực đến nay
Ngày cập nhật 23/10/2018

        Ngày 23/10/2018, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Công văn 1820/STNMT-QLĐĐ gửi UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế và các ngành liên quan đề nghị báo cáo thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý sử dụng đất đai tại đô thị từ khi Luật Đất đai 2013 có hiệu lực đến nay để Sở tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 29/10/2018./.

Tập tin đính kèm:
N.V.Bảo - CCQLĐĐ
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 6.990.718
Truy cập hiện tại 94 khách