Tìm kiếm tin tức

 
UBND tỉnh ban hành Quyết định mới về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thay thế Quyết định 46/2010/QĐ-UBND
Ngày cập nhật 06/06/2013

        Thực hiện Quyết định số 46/2010/QĐ-UBND ngày 30/11/2010 của UBND tỉnh quy định về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, thời gian qua chính quyền các địa phương, các cơ quan, đơn vị và các đối tượng có liên quan đã thực hiện tốt trên phạm vi toàn tỉnh; do có được cơ chế chính sách rõ ràng, phù hợp.

        Quá trình thực hiện Quyết định số 46/2010/QĐ-UBND của UBND tỉnh đã có Nghị định số 120/2010/NĐ-CP ngày 30/12/2010 của Chính phủ bổ sung quy định về thu tiền sử dụng đất và một số vướng mắc thực tế chưa được giải quyết thống nhất giữa các tại địa phương; vừa qua, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 18/2013/QĐ-UBND ngày 15/5/2013 về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thay thế Quyết định số 46/2010/QĐ-UBND để thực hiện Nghị định số 120/2010 và giải quyết dứt điểm những vướng mắc trong công tác cấp giấy chứng nhận.

        Đính kèm: Quyết định số 18/2013/QĐ-UBND.

P.T.Bình - VP

Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 9.794.598
Truy cập hiện tại 1.092 khách