Tìm kiếm tin tức

 
Nghị quyết Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) của HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 22/12/2017

        Ngày 08/12/2017, Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Nghị quyết số 37/2017/NQ-HĐND về Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Thừa Thiên Huế.

       Những nội dung điều chỉnh quy hoạch của Nghị quyết:
 
       - Diện tích đất nông nghiệp điều chỉnh quy hoạch đến năm 2020 là: 385.948 ha, giảm 14.453 ha so với diện tích hiện trạng năm 2015.
 
       - Diện tích đất phi nông nghiệp điều chỉnh quy hoạch đến năm 2020 là: 103.555 ha, tăng 20.609 ha so với diện tích hiện trạng năm 2015.
 
       - Diện tích đất bằng chưa sử dụng điều chỉnh quy hoạch đến năm 2020 là: 742 ha, giảm 6.156 ha so với diện tích hiện trạng năm 2015.
 
       Sau khi có Nghị quyết của HĐND tỉnh, UBND tỉnh chỉ đạo hoàn chỉnh các thủ tục pháp lý cần thiết để UBND tỉnh trình Chính phủ phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Thừa Thiên Huế./.
 
Tập tin đính kèm:
Đ.T.Trang - CCQLĐĐ
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 9.766.197
Truy cập hiện tại 333 khách