Tìm kiếm tin tức

 
Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất năm đầu của Điều chỉnh Quy hoạch huyện A Lưới
Ngày cập nhật 14/12/2017

        Ngày 06/12/2017, UBND huyện A Lưới tổ chức cuộc họp để thông qua Đề án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất năm đầu của Điều chỉnh Quy hoạch huyện A Lưới.

       Tham dự cuộc họp có các đồng chí đại diện Thường trực HĐND, các Ban của HĐND; các đồng chí Phó chủ tịch UBND và các thành viên UBND Huyện; đại diện Trung tâm Phát triển quỹ đất, Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng khu vực A Lưới; Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai và Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện A Lưới.

       Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường là đơn vị tư vấn đã báo cáo nội dung Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của Huyện. Báo cáo đã bám sát quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của huyện, nhu cầu sử dụng đất của các ngành, lĩnh vực,…

       Các đại biểu tham dự cơ bản thống nhất với những nội dung Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của Huyện do Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường tư vấn xây dựng. Kết luận hội nghị Phó Chủ tịch UBND huyện A Lưới Nguyễn Quốc Cường đã yêu cầu Phòng Tài nguyên và Môi trường Huyện phối hợp với Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường hoàn chỉnh các bước tiếp theo đúng quy định để UBND Huyện báo cáo Hội đồng nhân dân Huyện thông qua và tiến hành các thủ tục trình cấp có thẩm quyền phê duyệt./.

L.T.Mai - TTCNTTTNMT
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 9.766.348
Truy cập hiện tại 370 khách