Tìm kiếm tin tức

 
Trình HĐND tỉnh thông qua phương án giá đất năm 2013
Ngày cập nhật 19/12/2012

        Vừa qua, ngày 08/12/2012 tại kỳ họp  thứ 5, HĐND tỉnh khóa VI, thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường trình bày Tờ trình về giá các loại đất năm 2013 tại tỉnh Thừa Thiên Huế và đã được HĐND tỉnh biểu quyết thông qua Nghị Quyết Về giá các loại đất tại tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2013 vào  ngày 10/12/2012.

        Phương án giá các loại đất trên địa bàn tỉnh năm 2013 về cơ bản có tính kế thừa giá đất năm 2012 của UBND tỉnh; phương pháp, bố cục phân loại bảng giá đất theo quy định của Bộ Tài Nguyên và Môi trường, Bộ Tài chính. Năm 2013 tập trung tổ chức điều tra giá đất tại những khu vực có điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, thay đổi mục đích sử dụng đất, loại đô thị, loại đường phố, khu vực có đầu tư nâng cấp công trình kết cấu hạ tầng. Trên cơ sở đó tập trung điều chỉnh giá các loại đất, điều chỉnh, bổ sung giá đất ở các tuyến đường phố mới, vị trí giáp ranh với các vùng đô thị, nút giao thông, đất quy hoạch xây dựng các dự án đô thị mới, từng bước tiếp cận giá thị trường, hạn chế sự chênh lệch lớn ở các vị trí giáp ranh giữa các địa phương
        Các yếu tố phát sinh chưa hoàn chỉnh của bảng giá đất năm 2012 đã được điều chỉnh hợp lý trong đó có lưu ý quan điểm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và tổ chức thực hiện quyền và nghĩa vụ trong việc sử dụng đất, không gây xáo trộn lớn trong quá trình tổ chức thực hiện sau này.
        Với sự điều chỉnh nói trên dự kiến bảng giá đất năm 2013 có tác động tích cực trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, môi trường đầu tư, trong công tác quản lý nhà nước về đất đai, cơ bản đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của người sử dụng đất, quyền và nghĩa vụ của các đối tượng bị thu hồi đất; tạo thuận lợi cho việc thực hiện các dự án tạo vốn từ quỹ đất, tạo nguồn thu từ đất, dự án phát triển sản xuất kinh doanh, dịch vụ; tạo môi trường thuận lợi cho việc hình thành và phát triển thị trường bất động sản.
        Công tác giải phóng mặt bằng được thuận lợi, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư, hạn chế các khiếu nại về thu hồi bồi thường giải phóng mặt bằng, từng bước tạo nên sự công bằng trong khâu đền bù giải tỏa.
        Mặc dù giá đất ở một số đường phố (thành phố Huế) vẫn còn thấp chưa đáp ứng theo đúng giá thị trường trong điều kiện bình thường, nhưng một số khu vực đã được Nhà nước đầu tư hạ tầng làm tăng giá đất đã được điều chỉnh từng bước trên cơ sở cân đối tương quan mặt bằng giá hợp lý. Vì vậy giá đất năm 2013 cũng đảm bảo cho các tổ chức, cá nhân thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất, đấu giá đất hay giao đất có thu tiền sử dụng đất./.

L.V.Thọ - CCQLĐĐ

Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 9.800.718
Truy cập hiện tại 2.121 khách