Tìm kiếm tin tức

 
Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt Kế hoạch sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai năm 2013
Ngày cập nhật 05/05/2017
         Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định số 484/QĐ-BTNMT phê duyệt Kế hoạch chuẩn bị sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai. Kế hoạch nhằm chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết để làm cơ sở cho việc đề xuất chương trình sửa đổi, bổ sung Luật và bảo đảm những nội dung chính sách đất đai đề xuất có cơ sở lý luận và thực tiễn, khả thi trên thực tế.
 
         Theo Kế hoạch, Bộ sẽ có Văn bản gửi UBND 63 tỉnh, thành phố kèm theo Đề cương báo cáo đánh giá 3 năm tổ chức thi hành Luật. Trên cơ sở báo cáo của các địa phương, Bộ sẽ tổ chức khảo sát, đánh giá thực tế tại các tỉnh, thành phố đại diện cho 3 miền (dự kiến vào tháng 4 và tháng 5/2017).
 
         Dự kiến trong quý II/2017, Bộ sẽ tổ chức hội thảo chuyên đề để tham vấn các chuyên gia, nhà khoa học và các tổ chức, cá nhân có liên quan về một số nội dung định hướng sửa đổi, bổ sung Luật; gắn với hội thảo chuyên đề trong sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ VI BCH Trung ương./.
BBT tổng hợp từ Tạp chí TNMT (kỳ 1 tháng 4/2017 của tác giả PV)
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 9.794.598
Truy cập hiện tại 1.094 khách