Tìm kiếm tin tức
 
 

 
Bổ sung các công trình, dự án cần thu hồi đất; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh năm 2023
Ngày cập nhật 08/09/2023

        Ngày 21/8/2023, Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị Quyết số 76/NQ-HĐND về Thông qua danh mục bổ sung các công trình, dự án cần thu hồi đất; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh năm 2023, cụ thể:

        - Thống nhất bổ sung 18 công trình, dự án cần thu hồi đất.

        - Cho phép bổ sung chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa vào mục đích khác để thực hiện 01 dự án.

        (Chi tiết tại các phụ lục đính kèm)

Tập tin đính kèm:
V.T.M.Hương-CCQLĐĐ
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 10.678.820
Truy cập hiện tại 3.660 khách