Tìm kiếm tin tức
 

 
Phòng Công chứng số 2 chuyển sang thuê đất để làm trụ sở tại 130A đường Thạch Hãn, phường Thuận Hòa, thành phố Huế
Ngày cập nhật 04/11/2022

        Ngày 20/10/2022, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2541/QĐ-UBND về việc Phòng Công chứng số 2 chuyển sang thuê đất để làm trụ sở tại 130A đường Thạch Hãn, phường Thuận Hòa, thành phố Huế với những nội dung chủ yếu sau:

        Cho Phòng Công chứng số 2 chuyển sang thuê đất với diện tích 446,7 m2 (Bốn trăm bốn mươi sáu phẩy bảy mét vuông) đất đang sử dụng tọa lạc tại 130A đường Thạch Hãn, phường Thuận Hòa, thành phố Huế để làm trụ sở.   

        - Thời hạn thuê đất: Đến ngày 31 tháng 12 năm 2030.   

        - Tiền thuê đất tính từ ngày 19 tháng 7 năm 2017.

        - Hình thức trả tiền thuê đất: Trả tiền thuê đất hàng năm.          

        Vị trí giới hạn khu đất được xác định theo trích lục bản đồ địa chính khu đất tỷ lệ 1/500 do Sở Tài nguyên và Môi trường phê duyệt ngày 06 tháng 10 năm 2022 kèm theo./.

Tập tin đính kèm:
T.T.T.Ngọc-CCQLDD
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 10.082.083
Truy cập hiện tại 996 khách