Tìm kiếm tin tức

 
Thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất và cho Công ty TNHH MTV Thương mại và xây dựng Tấn Hoàng thuê tại khu vực bãi bồi Đội 4 Tân Mỹ, xã Phong Mỹ, huyện Phong Điền
Ngày cập nhật 13/09/2022

     Ngày 15/8/2022, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1948/QĐ-UBND về thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất và cho Công ty TNHH MTV Thương mại và xây dựng Tấn Hoàng thuê đất để khai thác cát, sỏi làm vật liệu xây dựng thông thường tại khu vực bãi bồi Đội 4 Tân Mỹ, xã Phong Mỹ, huyện Phong Điền với những nội dung chủ yếu sau:

     Thu hồi diện tích 59.571,5 m2 (Năm mươi chín nghìn năm trăm bảy mươi mốt phẩy năm mét vuông) đất tọa lạc tại xã Phong Mỹ, huyện Phong Điền hiện do UBND xã Phong Mỹ quản lý; trong đó:

     + Đất trồng rừng sản xuất: 1.912,3 m2;

     + Đất bằng chưa sử dụng: 43.529,4 m2;

     + Đất sông, suối: 14.129,8 m2.

     - Chuyển mục đích sử dụng đất, cho Công ty TNHH MTV Thương mại và xây dựng Tấn Hoàng thuê toàn bộ diện tích 59.571,5 m2 nêu trên để khai thác cát, sỏi làm vật liệu xây dựng thông thường tại khu vực bãi bồi Đội 4 Tân Mỹ, xã Phong Mỹ, huyện Phong Điền.

     - Thời hạn thuê đất: Đến ngày 07/6/2028.

     - Thời điểm tính tiền thuê đất: Kể từ ngày ban hành Quyết định này.

     - Hình thức trả tiền thuê đất: Trả tiền thuê đất hàng năm.

     Vị trí giới hạn khu đất được xác định theo tờ bản đồ địa chính khu đất tỷ lệ 1/1000 do Sở Tài nguyên và Môi trường phê duyệt ngày 27/7/2022 kèm theo.

     Căn cứ vào Quyết định này, giao trách nhiệm cho Sở Tài nguyên và Môi trường:

     - Chủ trì, phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Phong Điền, UBND xã Phong Mỹ và Công ty TNHH MTV Thương mại và xây dựng Tấn Hoàng xác định cụ thể mốc giới và bàn giao đất trên thực địa;

     - Ký hợp đồng thuê đất với Công ty TNHH MTV Thương mại và xây dựng Tấn Hoàng theo đúng quy định của pháp luật;

     - Trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Công ty TNHH MTV Thương mại và xây dựng Tấn Hoàng sau khi đã hoàn thành các nghĩa vụ tài chính theo đúng quy định của pháp luật;

     - Chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai trực thuộc thực hiện việc chỉnh lý hồ sơ địa chính.              

     Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Tập tin đính kèm:
P.Thai-VPS
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 9.800.986
Truy cập hiện tại 2.149 khách