Tìm kiếm tin tức
 
 

 
Hệ số điều chỉnh giá đất để tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất thực hiện 05 công trình, dự án trên địa bàn huyện Phong Điền
Ngày cập nhật 13/09/2022

Theo đề nghị của huyện Phong Điền, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tiến hành các thủ tục tham mưu và được UBND tỉnh phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất thực hiện 05 công trình, dự án trên địa bàn huyện Phong Điền tại Quyết định số 1894/QĐ-UBND ngày 08/8/2022, cụ thể:

STT

Tên công trình,

dự án

Địa điểm

Hệ số điều chỉnh giá đất

Đất phi

nông nghiệp

Đất nông nghiệp

01

Chỉnh trang đường Văn Lang

Thị trấn Phong Điền

- Đường loại 1 và loại 2: Hệ số 1,25;

- Đường loại 3, loại 4 và còn lại: Hệ số: 1,20.

1,00

02

Hạ tầng phát triển quỹ đất khu quy hoạch trung tâm xã Điền Hương (giai đoạn 1)

Xã Điền Hương

1,15

1,00

03

Hạ tầng phát triển quỹ đất khu vực tái định cư xã Điền Hải

Xã Điền Hải

Không có

1,00

04

Chỉnh trang khu trung tâm An Lỗ

Các xã: Phong An, Phong Hiền

- Quốc lộ 1A qua xã Phong An, Phong Hiền: Hệ số 1,25;

- Tuyến Tỉnh lộ 11A, 11B, 11C, đường tránh chợ An Lỗ đi Tỉnh lộ 11C: Hệ số 1,25;

- Các khu vực còn lại: Hệ số 1,15.

1,00

05

Mở rộng đường DD6

Thị trấn Phong Điền

- Đường loại 1 và loại 2: Hệ số 1,25;

- Đường loại 3, loại 4 và còn lại: Hệ số: 1,20.

1,00

 

Tập tin đính kèm:
P.Thai-VPS
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 10.924.102
Truy cập hiện tại 112 khách