Tìm kiếm tin tức
 
 

 
Chuyển mục đích sử dụng đất và giao đất cho Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phú Lộc để đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu tái định cư Quốc lộ 49B tại xã Vinh Hiền, huyện Phú Lộc
Ngày cập nhật 31/08/2022

        Ngày 09/8/2022, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1905/QĐ-UBND về việc chuyển mục đích sử dụng đất và giao đất cho Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phú Lộc để đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu tái định cư Quốc lộ 49B tại xã Vinh Hiền, huyện Phú Lộc với những nội dung chủ yếu sau:            

        Chuyển mục đích sử dụng đất diện tích 7.601 m2 (Bảy nghìn sáu trăm lẻ một mét vuông) đất tọa lạc xã Vinh Hiền, huyện Phú Lộc và giao toàn bộ diện tích đất đã chuyển mục đích sử dụng nêu trên cho Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phú Lộc để thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu tái định cư Quốc lộ 49B.

        Vị trí giới hạn khu đất được xác định theo tờ bản đồ địa chính khu đất tỷ lệ 1/1000 do Sở Tài nguyên và Môi trường phê duyệt ngày 21 tháng 7 năm 2022 kèm theo.

        Căn cứ vào Quyết định này, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thực hiện các công việc sau:

        - Chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai trực thuộc thực hiện việc chỉnh lý hồ sơ địa chính;

        - Thông báo cho Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phú Lộc nộp phí, lệ phí theo đúng quy định của pháp luật.       

        Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Tập tin đính kèm:
T.T.T.Ngọc-CCQLDD
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 10.924.182
Truy cập hiện tại 119 khách