Tìm kiếm tin tức

 
Thu hồi đất của Công ty TNHH MTV Huy Nguyễn và cho Công ty cổ phần Phước Hiệp Thành thuê đất để làm nhà máy sản xuất hàng đan lát, hàng mộc mỹ nghệ xuất khẩu tại cụm công nghiệp Tứ Hạ
Ngày cập nhật 16/06/2022

        Ngày 19/5/2022, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1173/QĐ-UBND về việc thu hồi đất của Công ty TNHH MTV Huy Nguyễn và cho Công ty cổ phần Phước Hiệp Thành thuê đất để làm nhà máy sản xuất hàng đan lát, hàng mộc mỹ nghệ xuất khẩu tại cụm công nghiệp Tứ Hạ, phường Tứ Hạ, thị xã Hương Trà với những nội dung chủ yếu sau:

        Thu hồi diện tích 6.586,4 m2 (Sáu nghìn năm trăm tám mươi sáu phẩy bốn mét vuông) đất tọa lạc tại cụm công nghiệp Tứ Hạ, phường Tứ Hạ, thị xã Hương Trà hiện do Công ty TNHH MTV Huy Nguyễn sử dụng và cho Công ty cổ phần Phước Hiệp Thành thuê toàn bộ diện tích nêu trên để làm nhà máy sản xuất hàng đan lát, hàng mộc mỹ nghệ xuất khẩu. 

        - Thời hạn thuê đất: Đến ngày 20 tháng 7 năm 2046.

        - Tiền thuê đất: Tính từ ngày 22 tháng 01 năm 2021.

        - Hình thức trả tiền thuê đất: Trả tiền thuê đất hàng năm.

        Vị trí giới hạn khu đất được xác định theo tờ bản đồ địa chính khu đất tỷ lệ 1/500 do Sở Tài nguyên và Môi trường phê duyệt ngày 12 tháng 5 năm 2022 kèm theo.

        Căn cứ vào Quyết định này, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thực hiện các công việc sau:

        - Ký hợp đồng thuê đất với Công ty cổ phần Phước Hiệp Thành;

        - Thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của Công ty TNHH MTV Huy Nguyễn và cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Công ty cổ phần Phước Hiệp Thành sau khi đã hoàn thành các nghĩa vụ tài chính theo đúng quy định của pháp luật;

        - Chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai trực thuộc thực hiện việc chỉnh lý hồ sơ địa chính.    

        Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Tập tin đính kèm:
T.T.T.Ngọc-CCQLDD
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 9.424.808
Truy cập hiện tại 180 khách