Tìm kiếm tin tức

 
Thu hồi và cho Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ tổng hợp Phước Tài thuê đất để Khai thác khoáng sản đá sét làm nguyên liệu gia xi măng tại khu vực đồi Khe Trâm, phường Hương An, thành phố Huế
Ngày cập nhật 16/06/2022

        Ngày 30/5/2022, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1292/QĐ-UBND về việc thu hồi và cho Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ tổng hợp Phước Tài thuê đất để Khai thác khoáng sản đá sét làm nguyên liệu gia xi măng tại khu vực đồi Khe Trâm, phường Hương An, thành phố Huế  với những nội dung chủ yếu sau:

        Thu hồi diện tích 74.189,7 m2 (Bảy mươi bốn nghìn một trăm tám mươi chín phẩy bảy mét vuông) đất tọa lạc tại phường Hương An, thành phố Huế hiện do Công ty TNHH Sản xuất và Dịch vụ Hải An sử dụng và cho Công ty TNHH Thương mại dịch vụ tổng hợp Phước Tài thuê toàn bộ diện tích thu hồi nêu trên để Khai thác khoáng sản đá sét làm nguyên liệu phụ gia xi măng.

        - Thời hạn thuê đất: Đến ngày 11 tháng 11 năm 2032.

        - Tiền thuê đất: Tính từ ngày 01 tháng 01 năm 2020.

        - Hình thức trả tiền thuê đất: Trả tiền thuê đất hàng năm.

        Vị trí giới hạn khu đất được xác định theo tờ bản đồ địa chính khu đất tỷ lệ 1/2000 do Sở Tài nguyên và Môi trường phê duyệt ngày 16 tháng 5 năm 2022 kèm theo.

        Căn cứ vào Quyết định này, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thực hiện các công việc sau:

        - Ký hợp đồng thuê đất với Công ty TNHH Thương mại dịch vụ tổng hợp Phước Tài;

        - Thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho Công ty TNHH Sản xuất và Dịch vụ Hải An (nếu có) và trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Công ty TNHH Thương mại dịch vụ tổng hợp Phước Tài sau khi hoàn thành các nghĩa vụ tài chính theo đúng quy định của pháp luật;

        - Chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai trực thuộc thực hiện việc chỉnh lý hồ sơ địa chính.     

        Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Tập tin đính kèm:
T.T.T.Ngọc-CCQLDD
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 9.424.804
Truy cập hiện tại 180 khách