Tìm kiếm tin tức

 
Thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất và cho Công ty Cổ phần đầu tư Sline thuê đất để khai thác khoáng sản đất làm vật liệu san lấp tại khu vực Động Đá, xã Phong Thu, huyện Phong Điền
Ngày cập nhật 16/06/2022

        Ngày 20/5/2022, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1198/QĐ-UBND về việc thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất và cho Công ty Cổ phần đầu tư Sline thuê đất để khai thác khoáng sản đất làm vật liệu san lấp tại khu vực Động Đá, xã Phong Thu, huyện Phong Điền với những nội dung chủ yếu sau:

        Thu hồi diện tích 65.048,5 m2 (Sáu mươi lăm nghìn không trăm bốn mươi tám phẩy năm mét vuông) đất tọa lạc tại xã Phong Thu, huyện Phong Điền hiện do Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phong Điền quản lý và chuyển mục đích sử dụng đất, cho Công ty Cổ phần đầu tư Sline thuê toàn bộ diện tích nêu trên để khai thác khoáng sản đất làm vật liệu san lấp . 

        - Thời hạn thuê đất: Đến ngày 07 tháng 4 năm 2031.

        - Thời điểm tính tiền thuê đất: Kể từ ngày ban hành Quyết định này.

        - Hình thức trả tiền thuê đất: Trả tiền thuê đất hàng năm.

        Vị trí giới hạn khu đất được xác định theo tờ bản đồ địa chính khu đất tỷ lệ  1/2000 do Sở Tài nguyên và Môi trường phê duyệt ngày 13 tháng  5 năm 2022 kèm theo.

        Căn cứ vào Quyết định này, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thực hiện các công việc sau:

        - Chủ trì, phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Phong Điền, UBND xã Phong Thu và Công ty Cổ phần đầu tư Sline xác định cụ thể mốc giới và bàn giao đất trên thực địa;

        - Ký hợp đồng thuê đất với Công ty Cổ phần đầu tư Sline;

        - Trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Công ty Cổ phần đầu tư Sline sau khi đã hoàn thành các nghĩa vụ tài chính theo đúng quy định của pháp luật;

        - Chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai trực thuộc thực hiện việc chỉnh lý hồ sơ địa chính.    

        Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Tập tin đính kèm:
T.T.T.Ngọc-CCQLDD
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 9.424.801
Truy cập hiện tại 179 khách