Tìm kiếm tin tức

 
Thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất và cho Công ty TNHH MTV Dịch vụ Xây dựng Long Phụng thuê đất để thực hiện dự án Khai thác khoáng sản đất làm vật liệu san lấp (giai đoạn I)
Ngày cập nhật 16/06/2022

        Ngày 30/5/2022, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1285/QĐ-UBND về việc thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất và cho Công ty TNHH MTV Dịch vụ Xây dựng Long Phụng thuê đất để thực hiện dự án Khai thác khoáng sản đất làm vật liệu san lấp (giai đoạn I) tại khu vực xã Lộc Sơn, huyện Phú Lộc với những nội dung chủ yếu sau:

        1. Chuyển mục đích sử dụng đất đối với diện tích 54.829,1 m2 (Năm mươi bốn nghìn tám trăm hai mươi chín phẩy một mét vuông) đất rừng sản xuất tọa lạc tại xã Lộc Sơn, huyện Phú Lộc nằm trong tổng diện tích đất 58.881,8m2 mà Công ty TNHH MTV Dịch vụ Xây dựng Long Phụng đã nhận chuyển nhượng của hộ gia đình, cá nhân và cho Công ty TNHH MTV Dịch vụ Xây dựng Long Phụng thuê toàn bộ diện tích này để thực hiện dự án Khai thác khoáng sản đất làm vật liệu san lấp (giai đoạn I).

        - Thời hạn thuê đất: Đến ngày 30 tháng 11 năm 2028.

        - Thời điểm tính tiền thuê đất: Kể từ ngày ban hành Quyết định này.

        - Hình thức trả tiền thuê đất: Trả tiền thuê đất hàng năm.

        Vị trí giới hạn khu đất được xác định theo tờ bản đồ địa chính khu đất tỷ lệ 1/2000 do Sở Tài nguyên và Môi trường phê duyệt ngày 13 tháng 5 năm 2022 kèm theo.

        2. Thu hồi diện tích 4.052,7 m2 (Bốn nghìn không trăm năm mươi hai phẩy bảy mét vuông) đất rừng sản xuất tọa lạc tại xã Lộc Sơn, huyện Phú Lộc mà Công ty TNHH MTV Dịch vụ Xây dựng Long Phụng đã nhận chuyển nhượng của hộ gia đình, cá nhân nhưng nằm ngoài phạm vi thực hiện dự án và giao toàn bộ diện tích đất thu hồi nêu trên cho Ủy ban nhân dân xã Lộc Sơn quản lý.

        - Lý do thu hồi đất: Công ty TNHH MTV Dịch vụ Xây dựng Long Phụng tự nguyện trả lại đất theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 65 của Luật Đất đai 2013.

        3. Căn cứ vào Quyết định này, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thực hiện các công việc sau:

        - Chủ trì, phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Phú Lộc, Ủy ban nhân dân xã Lộc Sơn và Công ty TNHH MTV Dịch vụ Xây dựng Long Phụng xác định cụ thể mốc giới và bàn giao đất trên thực địa.

        - Ký hợp đồng thuê đất với Công ty TNHH MTV Dịch vụ Xây dựng Long Phụng.

        - Chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai trực thuộc thu hồi các Giấy chứng nhận quyền sử dụng sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của Công ty TNHH MTV Dịch vụ Xây dựng Long Phụng và trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Công ty TNHH MTV Dịch vụ Xây dựng Long Phụng sau khi đã hoàn thành các nghĩa vụ tài chính theo đúng quy định của pháp luật; thực hiện việc chỉnh lý hồ sơ địa chính.      

        Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Tập tin đính kèm:
T.T.T.Ngọc-CCQLDD
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 9.424.800
Truy cập hiện tại 178 khách