Tìm kiếm tin tức

 
Thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất và cho Công ty TNHH MTV Tuấn Nhân thuê đất để khai thác khoáng sản đất làm vật liệu san lấp tại đồi Trốc Voi 2, phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy
Ngày cập nhật 27/04/2022

        Ngày 21/4/2022, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 977/QĐ-UBND về việc thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất và cho Công ty TNHH MTV Tuấn Nhân thuê đất để khai thác khoáng sản đất làm vật liệu san lấp tại đồi Trốc Voi 2, phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy để phục vụ thi công dự án đường Hồ Chí Minh đoạn Cam Lộ - La Sơn, dự án Chương trình Phát triển các Đô thị loại II (Đô thị Xanh) và dự án Mở rộng nhà ga hành khách T2 - Cảng hàng không quốc tế Phú Bài với những nội dung chủ yếu sau:   

        1. Thu hồi diện tích 41.837,7 m2 (Bốn mươi mốt nghìn tám trăm ba mươi bảy phẩy bảy mét vuông) đất tọa lạc tại khu vực đồi Trốc Voi 2, phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy hiện do Hợp tác xã nông nghiệp Thủy Phương sử dụng đã được Ủy ban nhân dân tỉnh cho thuê tại Quyết định số 1421/QĐ-UBND ngày 24 tháng 6 năm 2016.

        2. Chuyển mục đích sử dụng đất và cho Công ty TNHH MTV Tuấn Nhân thuê diện tích 54.193,6 m2 (Năm mươi bốn nghìn một trăm chín mươi ba phẩy sáu mét vuông) đất tọa lạc tại khu vực đồi Trốc Voi 2, phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy, trong đó bao gồm 41.837,7 m2 đất đã thu hồi nêu trên và 8.094,6 m2 đất đã được Ủy ban nhân dân thị xã Hương Thủy thu hồi tại Quyết định số 712/QĐ-UBND ngày 31 tháng 3 năm 2022 và 4.261,3 m2 đất đã được Công ty TNHH MTV Tuấn Nhân nhận chuyển nhượng để thực hiện dự án khai thác khoáng sản đất làm vật liệu san lấp để phục vụ thi công dự án đường Hồ Chí Minh đoạn Cam Lộ - La Sơn, dự án Chương trình Phát triển các Đô thị loại II (Đô thị Xanh) và dự án Mở rộng nhà ga hành khách T2 - Cảng hàng không quốc tế Phú Bài.

        - Thời hạn thuê đất: Đến ngày 30 tháng 9 năm 2023.

        - Thời điểm tính tiền thuê đất: Kể từ ngày ban hành Quyết định này.

        - Hình thức trả tiền thuê đất: Trả tiền thuê đất hàng năm.

        Vị trí giới hạn khu đất được xác định theo tờ bản đồ địa chính khu đất tỷ lệ 1/1000 do Sở Tài nguyên và Môi trường phê duyệt ngày 15 tháng 4 năm 2022 kèm theo.

        3. Thu hồi diện tích 1.035,7 m2 (Một nghìn không trăm ba mươi lăm phẩy bảy mét vuông) đất trong tổng diện tích 5.297,0 m2 đã được Công ty TNHH MTV Tuấn Nhân nhận chuyển nhượng tại khu vực đồi Trốc Voi 2, phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy nhưng nằm ngoài phạm vi dự án và giao toàn bộ diện tích đất thu hồi nêu trên cho UBND phường Thủy Phương quản lý.

        Lý do thu hồi đất: Công ty TNHH MTV Tuấn Nhân tự nguyện trả lại đất theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 65 của Luật Đất đai 2013. 

        4. Căn cứ vào Quyết định này, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thực hiện các công việc sau:

        - Chủ trì, phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Hương Thủy, Ủy ban nhân dân phường Thủy Phương và Công ty TNHH MTV Tuấn Nhân xác định cụ thể mốc giới và bàn giao đất trên thực địa;

        - Ký hợp đồng thuê đất với Công ty TNHH MTV Tuấn Nhân;

        - Trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Công ty TNHH MTV Tuấn Nhân sau khi đã hoàn thành các nghĩa vụ tài chính theo đúng quy định của pháp luật;

        - Chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai trực thuộc thực hiện việc chỉnh lý hồ sơ địa chính.

        Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Tập tin đính kèm:
T.T.T.Ngọc-CCQLDD
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 9.280.722
Truy cập hiện tại 795 khách