Tìm kiếm tin tức

 
Phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Phú Lộc .
Ngày cập nhật 26/07/2021

        Ngày 14/7/2021, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1708/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Phú Lộc với những nội dung chủ yếu sau:         

        - Dự án Khu nhà ở tại thị trấn Lăng Cô (Khu OTT - A7, OTT- A8) tại thị trấn Lăng Cô, bổ sung phần diện tích 0,40ha; trong đó, loại đất hiện trạng gồm:

        + Đất ở tại đô thị: 0,305ha;

        + Đất bằng chưa sử dụng: 0,049ha;

        + Đất mặt nước chuyên dùng: 0,034ha;

        + Đất giao thông: 0,012ha.

        Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Tập tin đính kèm:
T.T.T.Ngọc-CCQLDD
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 8.564.608
Truy cập hiện tại 1.341 khách