Tìm kiếm tin tức

 
Thông báo hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên các địa bàn thành phố Huế, thị xã Hương Trà, huyện Phú Lộc
Ngày cập nhật 19/07/2021

        Sau khi tiến hành rà soát các thủ tục theo quy định, Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành các Quyết định hủy Giấy chứng nhận đã cấp trên địa bàn tỉnh như sau:

STT

Số Quyết định của Sở Tài nguyên và Môi trường

Thông tin Giấy chứng nhận bị hủy

Lý do
hủy

 

1

QĐ số 201/QĐ-STNMT ngày 03/6/2021

Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số W 768177 tại thửa đất số: 499/3, tờ bản đồ số: 01, diện tích: 3552m2 do Uỷ ban nhân dân huyện Phú Lộc cấp cho bà Nguyễn Tôn - Trần Thị Thanh đã được Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Phú Lộc chỉnh lý biến động cho ông, bà Phạm Văn Kiên - Trần Thị Thìn toạ lạc tại Đầm La Hong, xã Vinh Giang, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế

Bị mất

2

QĐ số 208/QĐ-TNMT ngày 10/6/2021

Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BQ 399071 tại thửa đất số: 142, tờ bản đồ số: 25, diện tích: 63,3m2 do Uỷ ban nhân dân thành phố Huế cấp cho ông Nguyễn Văn Châu (đại diện thừa kế) toạ lạc tại 6/33 Chế Lan Viên, phường Trường An, thành phố Huế

Bị mất

3

QĐ số 209/QĐ-STNMT ngày 10/6/2021

Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BS 446559 tại thửa đất số: 131, tờ bản đồ số: 30, diện tích: 415m2 do Uỷ ban nhân dân huyện Phú Lộc cấp cho ông, bà Hoàng Như Hải – Phan Thị Tuyết toạ lạc tại Khu vực 7, thị trấn Phú Lộc, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế

Bị mất

4

QĐ số 219/QĐ-STNMT ngày 17/6/2021

Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CL 362426 tại thửa đất số: 16, tờ bản đồ số: 16, diện tích: 106,0m2 do Sở Tài nguyên và Môi trường cấp cho bà Nguyễn Thị An toạ lạc tại 19/7 Lý Thường Kiệt, phường Phú Nhuận, thành phố Huế

Bị mất

5

QĐ số 222/QĐ-STNMT ngày 21/6/2021

Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CA 733701 tại thửa đất số: 121, tờ bản đồ số: 14, diện tích: 697,6m2 (Đất ở tại nông thôn: 200m2 và đất trồng cây lâu năm: 497,6m2) do Sở Tài nguyên và Môi trường cấp cho bà Nguyễn Thị Như Ngọc toạ lạc tại Thôn Hiền Hòa 1, xã Vinh Hiền, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế

Bị mất

6

QĐ số 223/QĐ-STNMT ngày 22/6/2021

Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại thửa đất số: 09, tờ bản đồ số: 21, diện tích: 152m2 do UBND tỉnh cấp ngày 23/6/1999 cấp cho ông, bà Nguyễn Hữu Bật - Nguyễn Thị Lý được Sở Địa chính xác nhận chủ sử dụng tiếp theo là ông, bà Nguyễn Văn Anh - Nguyễn Thị Phú Trinh toạ lạc tại 22 Bến Nghé, phường Phú Hội, thành phố Huế

Bị mất

7

QĐ số 224/QĐ-STNMT ngày 22/6/2021

Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CG 200175 tại thửa đất số: 45, tờ bản đồ số: 20, diện tích: 378,5m2 (Đất ở tại nông thôn: 365,5m2 và đất trồng cây lâu năm: 22m2) do Sở Tài nguyên và Môi trường cấp cho ông Võ Văn Hùng toạ lạc tại Thôn Vân Quật Đông, xã Hương Phong, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế

Bị mất

 

N.T.T.Trang-VPĐK
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 8.564.608
Truy cập hiện tại 1.105 khách