Tìm kiếm tin tức

 
Đăng ký giao dịch bảo đảm cho Công ty Cổ phần Aninvest
Ngày cập nhật 19/07/2021

        Tên dự án: Khu ở căn hộ cao cấp, biệt thự đa chức năng, dịch vụ, thương mại tại khu đất ký hiệu TM2, OTM2, OTM4 và BT thuộc khu A – Đô thị mới An Vân Dương, tỉnh Thừa Thiên Huế (viết tắt là Khu đô thị Phú Mỹ An)

        Địa chỉ: Các Lô đất ký hiệu D, E và H thuộc Khu đô thị Phú Mỹ An, tỉnh Thừa Thiên Huế

        Sau khi tiến hành rà soát các thủ tục theo quy định, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh đã đăng ký giao dịch bảo đảm (Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai) như sau:

STT

Thời điểm đăng ký

Bên bảo đảm

 

Bên nhận bảo đảm

Tài sản bảo đảm

1

07/7/2021

Công ty Cổ phần Aninvest

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Huế

Thế chấp bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai (Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CL 368663, thửa đất số 794, tờ bản đồ số 17, diện tích: 210m2 do Sở Tài nguyên và Môi trường cấp cho Công ty Cổ phần Aninvest)

2

07/7/2021

Công ty Cổ phần Aninvest

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Huế

Thế chấp bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai (Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CL 368657, thửa đất số 788, tờ bản đồ số 17, diện tích: 210m2 do Sở Tài nguyên và Môi trường cấp cho Công ty Cổ phần Aninvest)

3

07/7/2021

Công ty Cổ phần Aninvest

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Huế

Thế chấp bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai (Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CL 368664, thửa đất số 795, tờ bản đồ số 17, diện tích: 210m2 do Sở Tài nguyên và Môi trường cấp cho Công ty Cổ phần Aninvest)

4

07/7/2021

Công ty Cổ phần Aninvest

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Huế

Thế chấp bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai (Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CL 368659, thửa đất số 790, tờ bản đồ số 17, diện tích: 210m2 do Sở Tài nguyên và Môi trường cấp cho Công ty Cổ phần Aninvest)

5

07/7/2021

Công ty Cổ phần Aninvest

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Huế

Thế chấp bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai (Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CL 368655, thửa đất số 786, tờ bản đồ số 17, diện tích: 210m2 do Sở Tài nguyên và Môi trường cấp cho Công ty Cổ phần Aninvest)

6

07/7/2021

Công ty Cổ phần Aninvest

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Huế

Thế chấp bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai (Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CL 368665, thửa đất số 796, tờ bản đồ số 17, diện tích: 210m2 do Sở Tài nguyên và Môi trường cấp cho Công ty Cổ phần Aninvest)

7

07/7/2021

Công ty Cổ phần Aninvest

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Huế

Thế chấp bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai (Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CL 368666, thửa đất số 797, tờ bản đồ số 17, diện tích: 232,5m2 do Sở Tài nguyên và Môi trường cấp cho Công ty Cổ phần Aninvest)

 

N.T.T.Trang-VPĐK
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 8.564.608
Truy cập hiện tại 1.104 khách