Tìm kiếm tin tức

 
Phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của thị xã Hương Trà.
Ngày cập nhật 12/07/2021

        Ngày 06/7/2021, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1629/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của thị xã Hương Trà với những nội dung chủ yếu sau:      

        Chuyển mục đích sử dụng đất vườn ao liền kề đất ở trong cùng một thửa đất sang đất ở trên địa bàn thị xã Hương Trà với tổng diện tích 0,24ha;

        Chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp xen kẽ trong khu dân cư sang đất ở của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn thị xã Hương Trà với tổng diện tích 0,05ha (trừ đất nông nghiệp giao theo Nghị định số 64-CP ngày 27/9/1993 của Chính phủ)

        Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.          

        Đính kèm file Quyết định./.

Tập tin đính kèm:
T.T.T.Ngọc-CCQLDD
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 8.564.608
Truy cập hiện tại 1.000 khách