Tìm kiếm tin tức

 
Thu hồi và cho Công ty TNHH Xây dựng tổng hợp 468 thuê đất để khai thác khoáng sản đất làm vật liệu san lấp tại đồi Trốc Voi 3 (khu vực 2), phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy
Ngày cập nhật 28/06/2021

        Ngày 21/6/2021, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1486/QĐ-UBND về việc thu hồi và cho Công ty TNHH Xây dựng tổng hợp 468 thuê đất để khai thác khoáng sản đất làm vật liệu san lấp tại đồi Trốc Voi 3 (khu vực 2), phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy với những nội dung chủ yếu sau:                       

        Thu hồi diện tích 131.711,7 m2  đất tọa lạc tại đồi Trốc Voi 3 (khu vực 2), phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy do Hợp tác xã Nông nghiệp Thủy Phương quản lý, sử dụng và cho Công ty TNHH Xây dựng tổng hợp 468 thuê toàn bộ diện tích đất đã thu hồi nêu trên để khai thác khoáng sản đất làm vật liệu san lấp.

        Thời hạn thuê đất đến ngày 19 tháng 5 năm 2028.        

        Hình thức thuê đất: Thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm.         

        Tiền thuê đất tính từ ngày ban hành Quyết định này.    

        Vị trí, ranh giới khu đất được xác định theo tờ bản đồ địa chính khu đất tỷ lệ 1/2000 do Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường phê duyệt ngày 14 tháng 6 năm 2021 kèm theo.        

        Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Tập tin đính kèm:
T.T.T.Ngọc-CCQLDD
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 8.564.608
Truy cập hiện tại 996 khách