Tìm kiếm tin tức

 
Phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Phú Lộc.
Ngày cập nhật 28/06/2021

        Ngày 23/6/2021, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1506/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Phú Lộc với những nội dung chủ yếu sau:         

        Đường giao thông vành đai phía Đông, xã Lộc Sơn (giai đoạn 2) với tổng diện tích 6,0ha; trong đó diện tích chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa 5,50ha.

        Căn cứ theo Quyết định này, Ủy ban nhân dân huyện Phú Lộc có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ sau:          

        1. Tổ chức công bố, công khai các nội dung bổ sung kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định.

        2. Thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai theo kế hoạch sử dụng đất huyện Phú Lộc được phê duyệt.

        Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Tập tin đính kèm:
T.T.T.Ngọc-CCQLDD
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 8.564.608
Truy cập hiện tại 996 khách