Tìm kiếm tin tức

 
Thu hồi và giao đất cho Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Hương Thủy để tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất tại Khu hạ tầng xen cư thôn Dạ Lê, xã Thủy Vân, thị xã Hương Thủy
Ngày cập nhật 28/06/2021

        Ngày 10/6/2021, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1435/QĐ-UBND về việc thu hồi và giao đất cho Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Hương Thủy để tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất tại Khu hạ tầng xen cư thôn Dạ Lê, xã Thủy Vân, thị xã Hương Thủy với những nội dung chủ yếu sau:

        Thu hồi diện tích 4.678 m2  đất tọa lạc tại thôn Dạ Lê, xã Thủy Vân, thị xã Hương Thủy do Ủy ban nhân dân xã Thủy Vân quản lý và giao toàn bộ diện tích đất đã thu hồi nêu trên cho Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Hương Thủy để tổ chức thực hiện đấu     giá quyền sử dụng đất.       

        Vị trí, ranh giới khu đất được xác định theo tờ bản đồ địa chính khu đất tỷ lệ 1/1000 do Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường phê duyệt ngày 04/6/2021.

        Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Tập tin đính kèm:
T.T.T.Ngọc-CCQLDD
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 8.564.608
Truy cập hiện tại 999 khách