Tìm kiếm tin tức

 
Phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Phú Vang
Ngày cập nhật 22/06/2021

        Ngày 20/5/2021, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1196/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Phú Vang với những nội dung chủ yếu sau:      

        Bổ sung 03 công trình, dự án cần thu hồi đất với diện tích 1,190ha; 06 công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, rừng phòng hộ với diện tích 6,784ha (trong đó: đất trồng lúa 2,174ha, đất rừng phòng hộ 4,610ha).

        Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 20/5/2021./.

Tập tin đính kèm:
T.T.T.Ngọc - CCQLĐĐ
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 8.564.608
Truy cập hiện tại 999 khách