Tìm kiếm tin tức

 
Phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của thị xã Hương Trà
Ngày cập nhật 22/06/2021

        Ngày 17/6/2021, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1461/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của thị xã Hương Trà với những nội dung chủ yếu sau:      

        - Bổ sung 04 công trình, dự án cần thu hồi đất với diện tích 0,47ha;         

        - Bổ sung 03 công trình, dự án để phát triển kinh tế - xã hội của thị xã với diện tích 22,02ha;  

        - Bổ sung chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp xen kẽ trong khu dân cư sang đất ở của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn thị xã Hương Trà với diện tích 1,69 ha (trừ đất nông nghiệp giao theo Nghị định 64-CP ngày 27/9/1993).  

        Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 17/6/2021./.

Tập tin đính kèm:
T.T.T.Ngọc - CCQLĐĐ
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 8.564.608
Truy cập hiện tại 1.332 khách