Tìm kiếm tin tức

 
Phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của thành phố Huế.
Ngày cập nhật 16/06/2021

        Ngày 04/6/2021, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 1360/QĐ-UBND phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

       Nội dung bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của thành phố Huế với các nội dung như sau:

       1. Tên công trình, dự án: Dự án Bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống Kinh thành Huế (giai đoạn 2).

       2.  Địa điểm: Phường Thuận Lộc, Phường Thuận Hòa, Phường Thuận Thành.

       3.  Diện tích: 15,20 ha, trong đó:

       - Diện tích 12,65 ha thuộc danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất theo Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày 15/5/2021 của HĐND tỉnh, gồm:

       + Khu vực Hồ Học Hải tại phường Thuận Lộc, diện tích 1,90 ha;

       + Khu vực Đàn Xã Tắc tại phường Thuận Hòa, diện tích 3,90 ha;

       + Khu vực Khâm Thiên Giám tại phường Thuận Thành, diện tích 0,89 ha;

       + Khu vực Xiển Võ Từ tại phường Thuận Thành, diện tích 0,19 ha;

       + Khu vực 1 di tích tiếp giáp với BCH Quân sự tỉnh tại đường Mang Cá, Lê Trung Đình, Lương Y, Xuân 68 tại phường Thuận Lộc, diện tích 2,72 ha;

       + Khu vực Lục Bộ phường Thuận Thành, diện tích 3,05 ha.

       - Diện tích đất mặt nước 2,25 ha của khu vực Hồ Học Hải tại phường Thuận Lộc thuộc dự án Bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống Kinh thành Huế ( giai đoạn 2)./.

Tập tin đính kèm:
N.V.Doanh-TTKTCNTTTNMT
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 8.564.608
Truy cập hiện tại 1.325 khách