Tìm kiếm tin tức

 
UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch thu tiền sử dụng đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 01/04/2021

       Ngày 27/3/2021, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 658/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch và một số giải pháp thực hiện thu tiền sử dụng đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

       Kế hoạch thu tiền sử dụng đất năm 2021:

       Giao chỉ tiêu về thu tiền sử dụng đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh là 800 tỷ đồng, Kế hoạch thực hiện thu tiền sử dụng đất năm 2021 là 1.302,8 tỷ đồng; chi tiết cụ thể như sau:

                                                                                                                                              Đvt: Tỷ đồng

STT

Nội dung

Chỉ tiêu 2021

Kế hoạch 2021

I

Cấp tỉnh

350,0

852,8

1

Quỹ đất phân lô đấu giá

200,0

391,8

2

Thu tiền sử dụng đất các dự án

150,0

461,0

II

Cấp huyện

450,0

450,0

1

Huyện Phong Điền

40,0

40,0

2

Huyện Quảng Điền

40,0

40,0

3

Thị xã Hương Trà

60,0

60,0

4

Thị xã Hương Thủy

85,0

85,0

5

Huyện Phú Vang

80,0

80,0

6

Huyện Phú Lộc

40,0

40,0

7

Huyện Nam Đông

2,5

2,5

8

Huyện A Lưới

2,5

2,5

9

Thành phố Huế

100,0

100,0

Tổng cộng

800

1.302,8

 

       Trách nhiệm của Sở Tài nguyên và Môi trường:

       - Chỉ đạo, đôn đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất thực hiện công tác đấu giá  thu tiền sử dụng đất năm 2021 theo đúng kế hoạch; thực hiện trình phê duyệt các thủ tục liên quan để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất và thu nộp Ngân sách Nhà nước kịp thời;

       - Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương liên quan liên quan xác định, trình UBND tỉnh phê duyệt giá khởi điểm đấu giá phù hợp với thị trường đối với các khu đất thuộc thẩm quyền xác định giá của Sở Tài nguyên và Môi trường; rà soát mức độ hoàn thành công tác đầu tư hạ tầng tại khu quy hoạch trước khi lập hồ sơ đề nghị phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất;

       - Tham mưu UBND tỉnh giải quyết tốt các vướng mắc khi thu hồi các khu đất, các thủ tục đấu giá giao đất, cho thuê đất; làm tốt công tác ký kết Hợp đồng thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các nhà đầu tư, đối tượng trúng đấu giá theo đúng quy định; theo dõi việc đầu tư xây dựng các dự án sử dụng đất để trình UBND tỉnh xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm pháp luật về đất đai;

       - Tiếp tục chỉ đạo Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện tốt việc đánh số thửa, số tờ bản đồ theo đúng quy định đối với quỹ đất tại các khu quy hoạch, cung cấp cho các Ban đầu tư xây dựng, chủ đầu tư dự án tạo quỹ đất để kịp thời bàn giao quỹ đất tổ chức đấu giá, bố trí tái định cư;

       - Công khai các thông tin liên quan đến quỹ đất, quy hoạch sử dụng đất, mục đích sử dụng đất, thời hạn sử dụng đất đối với các thửa đất đấu giá đã được phê duyệt; công khai việc vi phạm đất đai để làm cơ sở thẩm định điều kiện giao đất, cho thuê đất đối với Nhà đầu tư;

       - Phối hợp với Sở Nội vụ đề xuất Phương án tổ chức và hoạt động Văn phòng đăng ký đất đai, các Trung tâm Phát triển quỹ đất theo quy định.

       Trách nhiệm Trung tâm Phát triển quỹ đất - Sở Tài nguyên và Môi trường:

       - Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng kế hoạch chi tiết để thực hiện các thủ tục để đấu giá các lô đất, khu đất trong đó quy định cụ thể thời gian và đơn vị thực hiện trình UBND tỉnh phê duyệt.

       - Đôn đốc và tiếp nhận quỹ đất phân lô các dự án tạo quỹ đất đấu giá cấp tỉnh, triển khai các thủ tục trình phê duyệt và tổ chức đấu giá thu tiền sử dụng đất theo đúng tiến độ quy định.

       - Tiếp nhận, quản lý và thực hiện các thủ tục liên quan đến công tác đấu giá các khu đất để tổ chức đấu giá giao quyền sử dụng đất, cho thuê đất; kêu gọi nhà đầu tư nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền thuê đất thực hiện dự án đầu tư.

       - Phối hợp với các đơn vị liên quan để tiến hành các thủ tục triển khai thực hiện một số dự án hạ tầng tạo nguồn quỹ đất tổ chức đấu giá thu ngân sách tỉnh cho các năm tiếp theo.

       - Báo cáo tình hình thực hiện thu tiền sử dụng đất theo định kỳ để UBND tỉnh chỉ đạo kịp thời.

       - Tăng cường thông tin, quảng bá, mở rộng thông tin để giới thiệu quỹ đất, xúc tiến đầu tư kêu gọi các nhà đầu tư nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, thuê đất thực hiện dự án đầu tư./.

Tập tin đính kèm:
BBT+T.Q.Anh
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 8.222.241
Truy cập hiện tại 362 khách