Tìm kiếm tin tức
 
 

 
Thu hồi và giao đất tại xã Hương Vinh cho Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Hương Trà để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở
Ngày cập nhật 15/12/2020

        Ngày 07/12/2020, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3083/QĐ-UBND về việc thu hồi và giao đất cho Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Hương Trà để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở tại xã Hương Vinh.

        Nội dung về việc thu hồi như sau:

        Thu hồi diện tích 1.276,1 m2 đất tọa lạc tại thôn Triều Sơn Nam, thôn Triều Sơn Đông, xã Hương Vinh, thị xã Hương Trà hiện do UBND xã Hương Vinh quản lý và giao toàn bộ diện tích đất thu hồi nêu trên cho Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Hương Trà để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở.

        Vị trí giới hạn khu đất được xác định theo 03 tờ bản đồ địa chính khu đất tỷ lệ 1/1000 do Giám đốc Sở Tài nguyên và môi trường phê duyệt ngày 24/11/2020 kèm theo.

        - Trách nhiệm của các cơ quan đơn vị thực hiện có liên quan:

        + Sở Tài nguyên và Môi trường: Chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai trực thuộc thực hiện việc chỉnh lý hồ sơ địa chính.

        + Ủy ban nhân dân thị xã Hương Trà: Chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Hương Trà quản lý diện tích đất được giao và tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở theo đúng quy định; Đảm bảo hạ tầng hoàn chỉnh trước khi tổ chức đấu giá đất ở; Rà soát, cân đối để lại quỹ đất đủ để bố trí tái định cư khi thực hiện các dự án trên địa bàn./.

Tập tin đính kèm:
L.T.Mai – TTKTCNTTTN&MT
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 10.921.104
Truy cập hiện tại 211 khách