Tìm kiếm tin tức

 
Thu hồi và giao đất tại phường An Tây, thành phố Huế cho Trung tâm Phát triển quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất
Ngày cập nhật 15/12/2020

        Ngày 08/12/2020, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3098/QĐ-UBND về việc thu hồi và giao đất cho Trung tâm Phát triển quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại phường An Tây, thành phố Huế.

        Nội dung về việc thu hồi như sau:

        Thu hồi diện tích 6.784,62 m2 đất tọa lạc tại phường An Tây, thành phố Huế hiện do Ban Quản lý khu vực phát triển đô thị tỉnh Thừa Thiên Huế quản lý và giao toàn bộ diện tích đất đã được thu hồi nêu trên cho Trung tâm Phát triển quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường để tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất.

        Vị trí, ranh giới khu đất được xác định theo tờ trích đo bản đồ địa chính khu đất tỷ lệ 1/1000 do Giám đốc Sở Tài nguyên và môi trường phê duyệt ngày 25/11/2020 kèm theo.

        - Trách nhiệm của Sở Tài nguyên và Môi trường:

        + Thông báo cho Trung tâm Phát triển quỹ đất nộp phí, lệ phí theo quy định;

        + Chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất quản lý chặt chẽ diện tích đất được giao và thực hiện đấu giá theo đúng quy định;

        + Chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai trực thuộc thực hiện việc chỉnh lý hồ sơ địa chính./.

Tập tin đính kèm:
L.T.Mai – TTKTCNTTTN&MT
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 9.794.598
Truy cập hiện tại 1.045 khách