Tìm kiếm tin tức

 
Thu hồi và giao đất cho Trung tâm Phát triển quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường quản lý và tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất
Ngày cập nhật 15/12/2020

        Ngày 08/12/2020, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3097/QĐ-UBND về việc thu hồi và giao đất cho Trung tâm Phát triển quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường để quản lý và tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất.

        Nội dung về việc thu hồi như sau:

        Thu hồi diện tích 6.112,0 m2 đất tọa lạc tại Khu phức hợp Thủy Vân giai đoạn 1, thuộc thu B - Đô thị mới An Vân Dương, xã Thủy Vân, thị xã Hương Thủy do Công ty Cổ phần Apec Land Huế quản lý và giao toàn bộ diện tích đất thu hồi nêu trên cho Trung tâm Phát triển quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường để quản lý và tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định.

        Vị trí giới hạn khu đất được xác định theo 03 tờ trích đo bản đồ địa chính khu đất tỷ lệ 1/1000 do Giám đốc Sở Tài nguyên và môi trường phê duyệt ngày 25/11/2020 kèm theo.

        - Trách nhiệm của Sở Tài nguyên và Môi trường:

        + Chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất quản lý diện tích đất được giao và tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất theo đúng quy định;

        + Chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai trực thuộc thực hiện việc chỉnh lý hồ sơ địa chính./.

Tập tin đính kèm:
L.T.Mai – TTKTCNTTTN&MT
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 9.794.598
Truy cập hiện tại 1.032 khách