Tìm kiếm tin tức

 
Thu hồi và giao đất tại phường An Đông, thành phố Huế và phường Thủy Dương thị xã Hương Thủy cho Trung tâm Phát triển quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường quản lý
Ngày cập nhật 10/12/2020

        Ngày 27/11/2020, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3007/QĐ-UBND về việc thu hồi và giao đất cho Trung tâm Phát triển quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường để quản lý tại phường An Đông, thành phố Huế và phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy.

        Nội dung về việc thu hồi như sau:

        Thu hồi diện tích 161.494,2 m2 đất tọa lạc tại phường An Đông, thành phố Huế và phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy. Trong đó bao gồm:

        - Diện tích 31.123,8 m2 đất bằng chưa sử dụng do UBND phường An Đông, thành phố Huế quản lý;

        - Diện tích 13.253,8 m2 gồm đất bằng chưa sử dụng và đất giao thông do UBND phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy quản lý;

        - Diện tích 117.116,6 m2 đất do Đài phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế sử dụng.

        Vị trí, ranh giới khu đất được xác định theo tờ bản đồ địa chính khu đất tỷ lệ 1/1000 do Giám đốc Sở Tài nguyên và môi trường phê duyệt ngày 18/11/2020 kèm theo.

        - Trách nhiệm của Sở Tài nguyên và Môi trường:

        + Chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất trực thuộc tiếp nhận, quản lý chặt chẽ diện tích đất được giao, xây dựng phương án đấu giá quyền sử dụng đất phù hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét;

        + Chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai trực thuộc thực hiện việc chỉnh lý hồ sơ địa chính./.

Tập tin đính kèm:
L.T.Mai – TTKTCNTTTN&MT
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 9.794.598
Truy cập hiện tại 1.020 khách