Tìm kiếm tin tức

 
Thu hồi và cho Công ty Cổ phần bê tông thương mại và dịch vụ Thừa Thiên Huế thuê đất để xây dựng Nhà máy sản xuất bê tông thương phẩm và Dây chuyền sản xuất cát nhân tạo
Ngày cập nhật 03/12/2020

        Ngày 12/11/2020, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2869/QĐ-UBND về thu hồi và cho Công ty Cổ phần bê tông thương mại và dịch vụ Thừa Thiên Huế thuê đất để xây dựng Nhà máy sản xuất bê tông thương phẩm và Dây chuyền sản xuất cát nhân tạo tại Cụm công nghiệp Tứ Hạ mở rộng, phường Tứ Hạ, thị xã Hương Trà.

        * Nội dung chính của Quyết định gồm:

        Thu hồi diện tích 29.887,2 m2 (Hai mươi chín nghìn tám trăm tám mươi bảy phẩy hai mét vuông) đất tọa lạc tại Cụm công nghiệp Tứ Hạ mở rộng, phường Tứ Hạ, thị xã Hương Trà hiện do UBND phường Tứ Hạ quản lý và cho Công ty Cổ phần bê tông thương mại và dịch vụ Thừa Thiên Huế thuê toàn bộ diện tích thu hồi nêu trên để xây dựng Nhà máy sản xuất bê tông thương phẩm và Dây chuyền sản xuất cát nhân tạo.

        - Thời hạn thuê đất: Đến ngày 16/10/2059.

        - Thời điểm tính tiền thuê đất: Kể từ ngày ban hành Quyết định này.

        - Hình thức trả tiền thuê đất: Trả tiền thuê đất hàng năm.

        Vị trí giới hạn khu đất được xác định theo tờ bản đồ địa chính khu đất tỷ lệ 1/1000 do Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường phê duyệt ngày 05/11/2020 kèm theo.

        * Về trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị:

        - Cục Thuế tỉnh: Xác định đơn giá thuê đất và thông báo cho Công ty Cổ phần bê tông thương mại và dịch vụ Thừa Thiên Huế nộp tiền thuê đất theo đúng quy định.

        - Sở Tài nguyên và Môi trường:

        + Chủ trì, phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Hương Trà, Uỷ ban nhân dân phường Tứ Hạ và Công ty Cổ phần bê tông thương mại và dịch vụ Thừa Thiên Huế xác định cụ thể mốc giới và bàn giao đất trên thực địa;

        + Ký hợp đồng thuê đất với Công ty Cổ phần bê tông thương mại và dịch vụ Thừa Thiên Huế;

        + Trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Công ty Cổ phần bê tông thương mại và dịch vụ Thừa Thiên Huế sau khi đã hoàn thành các nghĩa vụ tài chính theo đúng quy định;

        + Chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai trực thuộc thực hiện việc chỉnh lý hồ sơ địa chính./.

Tập tin đính kèm:
P.Thai - VP
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 9.766.496
Truy cập hiện tại 396 khách