Tìm kiếm tin tức

 
Thu hồi và cho Công ty Cổ phần Hello Quốc tế Việt Nam thuê đất để đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Tứ Hạ đợt 2, giai đoạn 1 tại phường Hương Văn, thị xã Hương Trà
Ngày cập nhật 06/08/2020

        Ngày 03/8/2020, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1958/QĐ-UBND về Thu hồi và cho Công ty Cổ phần Hello Quốc tế Việt Nam thuê đất để đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Tứ Hạ đợt 2, giai đoạn 1 tại phường Hương Văn, thị xã Hương Trà.

        * Nội dung chính của Quyết định gồm:

        - Thu hồi diện tích 53.495,8 m2 đất tọa lạc phường Hương Văn, thị xã Hương Trà hiện do UBND phường Hương Văn quản lý (trong đó: đất chuyên trồng lúa nước: 1.299,7 m2; đất bằng trồng cây hàng năm khác: 19.830,6 m2; đất nuôi trồng thủy sản: 3.077,2 m2; đất giao thông: 9.559,4 m2; đất thủy lợi: 464,6 m2; đất nghĩa trang, nghĩa địa: 19.264,3 m2).

        - Cho Công ty Cổ phần Hello Quốc tế Việt Nam thuê diện tích 125.527,6 m2 đất tọa lạc phường Hương Văn, thị xã Hương Trà để đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Tứ Hạ đợt 2, giai đoạn 1; trong đó gồm: 53.495,8 m2 đất thu hồi và 72.031,8 m2 đất của hộ gia đình cá nhân đã được UBND thị xã Hương Trà thu hồi.

        + Thời hạn thuê đất: Đến ngày 09/01/2064.

        + Hình thức thuê đất (Trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê với diện tích 5.114,2 m2; Trả tiền thuê đất hàng năm với diện tích 120.413,4 m2).

        + Thời điểm tính tiền thuê đất: Kể từ ngày ban hành Quyết định này.

        Vị trí, ranh giới khu đất được xác định theo tờ 02 bản đồ địa chính khu đất tỷ lệ 1/1000 do Sở Tài nguyên và Môi trường phê duyệt ngày 27/7/2020 kèm theo.

        * Về trách nhiệm của Sở Tài nguyên và Môi trường:

        - Thuê đơn vị tư vấn xác định giá đất để xác định giá đất cụ thể gửi Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh thẩm định trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt để làm cơ sở tính tiền thuê đất cho Công ty Cổ phần Hello Quốc tế Việt Nam theo đúng quy định;

        - Chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý khu kinh tế, công nghiệp tỉnh, Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Hương Trà, Ủy ban nhân dân phường Hương Văn và Công ty Cổ phần Hello Quốc tế Việt Nam xác định cụ thể mốc giới và bàn giao đất trên thực địa;

        - Ký hợp đồng thuê đất với Công ty Cổ phần Hello Quốc tế Việt Nam;

        - Trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Công ty Cổ phần Hello Quốc tế Việt Nam sau khi đã hoàn thành các nghĩa vụ tài chính;

        - Chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai trực thuộc thực hiện việc chỉnh lý hồ sơ địa chính./. 

Tập tin đính kèm:
BBT + P.Thai - VP
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 9.766.572
Truy cập hiện tại 406 khách