Tìm kiếm tin tức

 
Thu hồi và giao đất cho Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Huế để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Hương Sơ, thành phố Huế
Ngày cập nhật 17/07/2020

       Ngày 09/7/2020, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1658/QĐ-UBND về thu hồi và giao đất cho Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Huế để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Hương Sơ, thành phố Huế.

       * Nội dung chính của Quyết định gồm:

       Thu hồi diện tích 104,6 m2 đất tọa lạc tại phường Hương Sơ, thành phố Huế do UBND phường Hương Sơ quản lý và giao toàn bộ diện tích đất thu hồi nêu trên cho Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Huế để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở.

       Vị trí giới hạn khu đất được xác định theo tờ bản đồ địa chính khu đất tỷ lệ 1/500 do Sở Tài nguyên và Môi trường phê duyệt ngày 26/6/2020 kèm theo.

       * Về trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị:

       - Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai trực thuộc thực hiện việc chỉnh lý hồ sơ địa chính.

       - UBND thành phố Huế:

       +Chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Huế quản lý diện tích đất được giao và tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở theo đúng quy định.

       + Đảm bảo hạ tầng hoàn chỉnh trước khi tổ chức đấu giá đất ở./. 

Tập tin đính kèm:
P.Thai - VP
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 8.222.241
Truy cập hiện tại 402 khách