Tìm kiếm tin tức

 
Triển khai Nghị quyết số 66/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh
Ngày cập nhật 08/07/2020

        Thực hiện Nghị quyết số 66/NQ-HĐND ngày 19/6/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa VII tại Kỳ họp thứ 7 về về việc thông qua danh mục bổ sung các công trình, dự án bổ sung cần thu hồi đất; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020; ngày 30/6/2020, UBND tỉnh có Công văn số 5609/UBND-ĐC về triển khai Nghị quyết số 66/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh, trong đó Giao Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt bổ sung, điều chỉnh Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của các đơn vị liên quan; tham mưu tổ chức thực hiện các thủ tục tiếp theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước./.

Tập tin đính kèm:
P.Thai - VP
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 8.222.241
Truy cập hiện tại 373 khách