Tìm kiếm tin tức

 
Thu hồi và giao đất tại phường An Đông cho Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Huế để quản lý
Ngày cập nhật 08/07/2020

        Ngày 24/6/2020, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1503/QĐ-UBND về thu hồi và giao đất tại phường An Đông cho Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Huế để quản lý.

        * Nội dung chính của Quyết định gồm:

        Thu hồi diện tích 5.019,5 m2 đất tọa lạc tại phường An Đông, thành phố Huế do UBND phường An Đông quản lý và giao toàn bộ diện tích đất thu hồi nêu trên cho Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Huế để quản lý.

        * Về trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị:

        - Sở Tài nguyên và Môi trường:

        + Thông báo cho Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Huế nộp phí, lệ phí theo quy định;

        + Chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai trực thuộc thực hiện việc chỉnh lý hồ sơ địa chính.

        - UBND thành phố Huế chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Huế quản lý diện tích đất được giao và xây dựng phương án sử dụng đất phù hợp báo cáo UBND tỉnh xem xét./. 

Tập tin đính kèm:
P.Thai - VP
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 9.794.598
Truy cập hiện tại 1.063 khách