Tìm kiếm tin tức

 
Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 66/NQ-HĐND ngày 19/6/2020
Ngày cập nhật 03/07/2020

        Ngày 19/6/2020, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 66/NQ-HĐND thông qua danh mục bổ sung các công trình, dự án cần thu hồi đất; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và đất rừng đặc dụng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh năm 2020.

        Theo đó, thông qua danh mục bổ sung các công trình, dự án cần thu hồi đất; danh mục các công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng và đất rừng phòng hộ năm 2020 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, cụ thể như sau:

        - Thống nhất bổ sung 03 công trình, dự án cần thu hồi đất.

        - Cho phép bổ sung chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ sang sử dụng vào mục đích khác để thực hiện 03 công trình, dự án./.

 

Tập tin đính kèm:
P.Thai - VP
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 8.334.634
Truy cập hiện tại 223 khách