Tìm kiếm tin tức

 
Giao đất cho Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh
Ngày cập nhật 03/07/2020

        Ngày 24/6/2020, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1512/QĐ-UBND về giao đất cho Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh.

        * Nội dung chính của Quyết định gồm:

        Giao diện tích 84.899,3 m2 đất, tọa lạc tại xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc cho Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh để quản lý và thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng theo quy định.

        - Vị trí giới hạn khu đất được xác định theo 02 tờ bản đồ địa chính khu đất tỷ lệ 1/1000 do Sở Tài nguyên và Môi trường phê duyệt ngày 13/4/2020 kèm theo.

        * Về trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị:

        - Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh:

        + Phối hợp với UBND huyện Phú Lộc tổ chức thực hiện việc bồi thường giải phóng mặt bằng trước khi giao lại đất, cho thuê đất.

        + Thực hiện việc giao lại đất, cho thuê đất theo đúng quy định.

        - Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai trực thuộc thực hiện việc chỉnh lý hồ sơ địa chính.

        - UBND huyện Phú Lộc:

        + Chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phú Lộc phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng theo quy định.

        + Chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phú Lộc bàn giao đất trên thực địa cho Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh sau khi tổ chức thực hiện giải phóng mặt bằng./.           

 

Tập tin đính kèm:
P.Thai - VP
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 9.766.101
Truy cập hiện tại 312 khách