Tìm kiếm tin tức

 
Hợp tác xã Nông nghiệp Phú Hồ được thuê đất để làm trụ sở
Ngày cập nhật 03/07/2020

        Ngày 24/6/2020, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1506/QĐ-UBND về cho Hợp tác xã Nông nghiệp Phú Hồ thuê đất để làm trụ sở tại xã Phú Hồ, huyện Phú Vang.

        * Nội dung chính của Quyết định gồm:

        Cho Hợp tác xã Nông nghiệp Phú Hồ thuê diện tích 1.576,0 m2 đất đang sử dụng tọa lạc tại xã Phú Hồ, huyện Phú Vang để làm trụ sở.

        - Thời hạn thuê đất: 10 (Mười) năm kể từ ngày ký Quyết định.

        - Tiền thuê đất tính từ ngày 01/7/2014.

        - Hình thức trả tiền thuê đất: Trả tiền thuê đất hàng năm.

        Vị trí giới hạn khu đất được xác định theo tờ trích lục bản đồ địa chính khu đất tỷ lệ 1/1000 do Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường phê duyệt ngày 19/6/2020.

        * Về trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị:

        - Cục Thuế tỉnh: Xác định đơn giá thuê đất và thông báo cho Hợp tác xã Nông nghiệp Phú Hồ nộp tiền thuê đất theo đúng quy định;

        - Sở Tài nguyên và Môi trường:

        + Ký hợp đồng thuê đất với Hợp tác xã Nông nghiệp Phú Hồ;

        + Trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Hợp tác xã Nông nghiệp Phú Hồ sau khi đã hoàn thành các nghĩa vụ tài chính theo đúng quy định;

        + Chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai trực thuộc thực hiện việc chỉnh lý hồ sơ địa chính./.

Tập tin đính kèm:
P.Thai - VP
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 9.794.598
Truy cập hiện tại 1.014 khách